Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Projekt

ProškolyMapa webu

Informace pro rodiče


PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

 

pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ pořádá ZŠ V. Havla, Revoluční, Kralupy n. Vlt.

ve 2 kolech, tj. 4 různé testy.

První kolo 14. 12. 2022 a druhé kolo 8. 2. 2023 vždy od 13,00 h.

VYZKOUŠEJTE SI TESTOVÉ ÚLOHY, VYTVOŘENÉ NOVĚ LEKTORKAMI PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PODLE STÁTNÍHO ZADÁNÍ! GENERÁLKA NA PŘIJÍMAČKY!

Vaše testy z češtiny i matematiky opravíme a bezprostředně sdělíme vaši procentuální úspěšnost.

Pro účastníky našich kurzů jsou přijímačky nanečisto zdarma, pro ostatní za

poplatek 50,- Kč/1 test.

Přihlášky zasílejte prosím na e-mailovou adresu: mazourkova.jaroslava@sosasou.cz

do 8. 12. 2022.

 

  

Základní informace pro rodiče na TS dne 12.10.

 

K dnešnímu dni školu navštěvuje 545 žáků ve 20 třídách

Rodiče žádáme především o spolupráci v oblasti výchovného působení na děti (používání vulgarismů, nerespektování pokynů vyučujících, včasný příchod do školy, poškozování školního majetku…)

Peníze, které obdržíme za sběr, používáme pouze na akce pro děti (skákací hrad, hudební produkce, zvláštní odměny, v minulosti fotbálek atd)

Příspěvek pro Spolek rodičů – čerpáme podle předem dojednaných pravidel, více poví zástupce Spolku, pokud je ve třídě. Zástupci z jednotlivých tříd se sešli po skončení TS.

 

Co připravujeme?

Do konce kalendářního roku vznikne nová počítačová učebna

V průběhu roku dojde k zavedení virtuální reality do výuky

18. 11. branný den

2. 12. od 14:00 hod vánoční dílny spojené s jarmarkem

Salátový bar do školní jídelny

Elektronickou evidenci docházky do školní družiny – další propojení do systému školy online

Probíhá doučování ze Šablon III a Národního plánu obnovy

Připravujeme výlety, exkurze, LVK, cyklovýlet, v případě zájmu zájezdy do Německa a Velké Británie, uskutečnily se dva adaptační pobyty žáků 6. tříd…..

Další informace a odpovědi na otázky obdrželi zúčastnění přímo na třídních schůzkách

 

 

Mgr. Martin Luksík

 
 
 
Pomůcky 2022 - 2023
 
 
 

Vážení rodiče,

 chtěli bychom vás seznámit s funkcí našeho Spolku rodičů ZŠ Václava Havla.

 Spolek se snaží spolupracovat se školou a podporovat jiv činnostech, které jsou nad rámec vzdělávacího programu školy. 

Z  vašich členských příspěvků přispíváme na dopravu ŠvP,  LV,  na stmelení  kolektivu na adaptační kurzu v 6. třídě,  na výlety tříd ve výši 50 Kč na žáka, na knižní odměny na konci školního roku, na knihy pro prvňáčky,  na odměny při olympiádách, startovné + dopravné při reprezentaci školy, vánoční a velikonoční dílny, na mikulášskou nadílku pro 1. stupeň, na  rozloučení s 9. ročníky  a další projekty po konzultaci s vedením školy: např. Malé maturity,  Edison, keramická pec, papírové ručníky ve třídách atd….

Tímto bychom chtěli oslovit rodiče, kteří by se rádi aktivně zapojili do činnosti spolku a tím pomohli škole v její nelehké práci.

Chybí nám zástupci v těchto třídách: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, ale vítáme kohokoliv, kdo by rád zasáhl do dění spolku.

Hledáme touto cestou také rodiče, kteří by vnesli do činnosti spolku nový svěží vítr plný elánu a nových nápadů, ale také rodiče, kteří by převzali vedení spolku, vzhledem k tomu, že nám v říjnu končí  volební  období

V případě, že se nenajdou rodiče, kteří nás nahradí ve vedení Spolku, Spolek ve školním roce 2021/2022 bude nucen ukončit svojí činnost.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu: spolekrodicu.zsvhavla@seznam.cz nebo facebooku:  Spolek rodičů školy V.Havla Kralupy nad Vltavou nebo se obraťte na svého třídního učitele.

Za spolek rodičů

 

Předsedkyně - Věra Zavoralová  

a

pokladník - Renata Točíková

 
 
Prohlídka základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou
 
 
 
 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.