Kotva
Aktuality
LVK Herlíkovice: 13. – 19.2. 2022
25.10.2021

Pro tento školní rok je LVK plně obsazen.

Literární soutěž
13.9.2021

Propozice soutěže (Velikost: 237.26 kB)

Manuál k provozu škol a testování
26.8.2021

Manuál k provozu škol a testování (Velikost: 727.01 kB)

Projekt

ProškolyMapa webu

Informace pro rodiče


Informace ke konzultačním třídním schůzkám dne 24. 11. 2021

 

Třídní schůzky proběhnou za dodržení všech platných epidemiologických opatření. K osobní konzultaci je nutná přechozí domluva konkrétního času mezi pedagogem a zákonným zástupcem žáka, tak jak bylo avizováno dne 1. 11. 2021.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 23. 11. 2021

Mgr. Martin Luksík

 

 

 

Informace k hodnocení žáků za první čtvrtletí školního roku 2021/2022

 

Do středy 17. 11. budou v systému Škola on-line zveřejněny návrhy pedagogů na hodnocení žáků za první čtvrtletí.

V pátek 19. 11. proběhne od 14:00 hod pedagogická rada.

Ve středu 24.11. odpoledne se po vzájemné dohodě pedagogů a zákonných zástupců uskuteční konzultační třídní schůzky, které potrvají do 18:00 hod.

 

Hodnocení za první pololetí bude navrženo a zveřejněno mezi 15. – 17. lednem 2022, pedagogická rada se sejde 21. 1. 2022.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 1. 11. 2021

Mgr. Martin Luksík

 
 
 
 
 
Vážení rodiče, žáci,

 

v první řadě se ještě jednou musím vrátit k již minulému školnímu roku a všem vám poděkovat za to, jak jste se ke všem obtížím a překážkám, které nás provázely, postavili.

 

Zapojení do distanční výuky, přístup k prezenční výuce a antigennímu testování probíhalo díky snaze žáků a pochopení ze strany drtivé většiny rodičů téměř bez problémů a konfliktních situací. Ze všech žáků školy nebyl testován pouze jeden a po celou dobu zůstal na distanční výuce. Pokud tedy tomu bude v nejhorším případě stejně, můžeme se těšit na standardní průběh vyučování se zapojením všech žáků. Ještě jednou vám všem děkuji.

 

Pro letošní školní rok jsme připravili program a náplň tak, jak věříme, že proběhne. Tedy prezenčně a bez většího omezení. Stejně tak jsme připraveni aktivity dále rozšiřovat.

 

Začínáme ve středu 1. září. Žáci 2. až 9. ročníků již vědí, co je čeká. Škola je otevřena od 7:20 hod. Žáci průběžně přichází a jdou přímo do svých tříd. Zde se sami pod dohledem třídních učitelů otestují. Ti, kteří se testovat nemusí, předloží příslušné potvrzení (dokončené očkování, max. 180 dnů od prokázané nákazy) Při pohybu ve společných prostorách musí mít všichni zakrytá ústa. Také to není nic nového.

 

Žáci prvních tříd spolu se svým doprovodem počkají na školním dvoře a společně se svými třídními učitelkami půjdou v 7:50 do svých tříd. Testování je čeká až ve čtvrtek. Po skončení programu ve třídách se rodiče setkají s vedoucí školní družiny paní Evou Klepetkovou a obdrží potřebné informace a přihlášku do družiny. Ta je pro ně připravena od čtvrtka 2. 9. 6:00 hod. Každý den pak funguje do 17:00 hod. Děti, které přijdou hned tento den, budou testovány v družině. Ty ostatní pak na začátku vyučování. Platí stejný postup. Rodiče samozřejmě mohou být přítomni.

 

Další testování pak proběhne 6. a 9. září.

 

2. září dopoledne si zaběhneme už tradiční štafetový maraton a od 13:00 hod je připravena Zahradní slavnost. Všichni jste srdečně zváni.

 

9. 9. začíná plavecký výcvik pro druhé a třetí třídy. Ke konci měsíce proběhne adaptační pobyt žáků 6. tříd. 27. září bude branný den. Čeká nás vánoční odpoledne, LVK v Herlíkovicích, velikonoční tvoření, škola v přírodě, projektové dny, jazykový pobyt v zahraničí, školní výlety, rozloučení s deváťáky a na závěr Zahradní slavnost.

 

 

V Kralupech nad Vltavou dne 25. srpna

Mgr. Martin Luksík

 
 
Pomůcky 2021 - 2022
 
Požadavky na pomůcky 9. třída (Velikost: 14.42 kB) 
 
 
 

Vážení rodiče,

 chtěli bychom vás seznámit s funkcí našeho Spolku rodičů ZŠ Václava Havla.

 Spolek se snaží spolupracovat se školou a podporovat jiv činnostech, které jsou nad rámec vzdělávacího programu školy. 

Z  vašich členských příspěvků přispíváme na dopravu ŠvP,  LV,  na stmelení  kolektivu na adaptační kurzu v 6. třídě,  na výlety tříd ve výši 50 Kč na žáka, na knižní odměny na konci školního roku, na knihy pro prvňáčky,  na odměny při olympiádách, startovné + dopravné při reprezentaci školy, vánoční a velikonoční dílny, na mikulášskou nadílku pro 1. stupeň, na  rozloučení s 9. ročníky  a další projekty po konzultaci s vedením školy: např. Malé maturity,  Edison, keramická pec, papírové ručníky ve třídách atd….

Tímto bychom chtěli oslovit rodiče, kteří by se rádi aktivně zapojili do činnosti spolku a tím pomohli škole v její nelehké práci.

Chybí nám zástupci v těchto třídách: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, ale vítáme kohokoliv, kdo by rád zasáhl do dění spolku.

Hledáme touto cestou také rodiče, kteří by vnesli do činnosti spolku nový svěží vítr plný elánu a nových nápadů, ale také rodiče, kteří by převzali vedení spolku, vzhledem k tomu, že nám v říjnu končí  volební  období

V případě, že se nenajdou rodiče, kteří nás nahradí ve vedení Spolku, Spolek ve školním roce 2021/2022 bude nucen ukončit svojí činnost.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu: spolekrodicu.zsvhavla@seznam.cz nebo facebooku:  Spolek rodičů školy V.Havla Kralupy nad Vltavou nebo se obraťte na svého třídního učitele.

Za spolek rodičů

 

Předsedkyně - Věra Zavoralová  

a

pokladník - Renata Točíková

 
 
Prohlídka základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou