Kotva
Aktuality
LVK
15.10.2021

K 15.říjnu 8:00 hod. zbývá posledních 5 volných míst pro zájemce o účast na LVK.

Literární soutěž
13.9.2021

Propozice soutěže (Velikost: 242.96 kB)

Manuál k provozu škol a testování
26.8.2021

Manuál k provozu škol a testování (Velikost: 744.46 kB)

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Vážení návštěvníci, chceme vás upozornit že, základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou od 1.8.2021 začala používat novou doménu zsvhkralupy.cz. Na tuto doménu jste byli automaticky přesměrováni. Uložte si prosím tyto stránky do svého prohlížeče. Kontaktní emaily jsou prozatím stejné. V případě problémů mě neváhejte kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

vaclav.dvorak@zsrevolucni.cz
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Vážení rodiče, žáci,

 

v první řadě se ještě jednou musím vrátit k již minulému školnímu roku a všem vám poděkovat za to, jak jste se ke všem obtížím a překážkám, které nás provázely, postavili.

 

Zapojení do distanční výuky, přístup k prezenční výuce a antigennímu testování probíhalo díky snaze žáků a pochopení ze strany drtivé většiny rodičů téměř bez problémů a konfliktních situací. Ze všech žáků školy nebyl testován pouze jeden a po celou dobu zůstal na distanční výuce. Pokud tedy tomu bude v nejhorším případě stejně, můžeme se těšit na standardní průběh vyučování se zapojením všech žáků. Ještě jednou vám všem děkuji.

 

Pro letošní školní rok jsme připravili program a náplň tak, jak věříme, že proběhne. Tedy prezenčně a bez většího omezení. Stejně tak jsme připraveni aktivity dále rozšiřovat.

 

Začínáme ve středu 1. září. Žáci 2. až 9. ročníků již vědí, co je čeká. Škola je otevřena od 7:20 hod. Žáci průběžně přichází a jdou přímo do svých tříd. Zde se sami pod dohledem třídních učitelů otestují. Ti, kteří se testovat nemusí, předloží příslušné potvrzení (dokončené očkování, max. 180 dnů od prokázané nákazy) Při pohybu ve společných prostorách musí mít všichni zakrytá ústa. Také to není nic nového.

 

Žáci prvních tříd spolu se svým doprovodem počkají na školním dvoře a společně se svými třídními učitelkami půjdou v 7:50 do svých tříd. Testování je čeká až ve čtvrtek. Po skončení programu ve třídách se rodiče setkají s vedoucí školní družiny paní Evou Klepetkovou a obdrží potřebné informace a přihlášku do družiny. Ta je pro ně připravena od čtvrtka 2. 9. 6:00 hod. Každý den pak funguje do 17:00 hod. Děti, které přijdou hned tento den, budou testovány v družině. Ty ostatní pak na začátku vyučování. Platí stejný postup. Rodiče samozřejmě mohou být přítomni.

 

Další testování pak proběhne 6. a 9. září.

 

2. září dopoledne si zaběhneme už tradiční štafetový maraton a od 13:00 hod je připravena Zahradní slavnost. Všichni jste srdečně zváni.

 

9. 9. začíná plavecký výcvik pro druhé a třetí třídy. Ke konci měsíce proběhne adaptační pobyt žáků 6. tříd. 27. září bude branný den. Čeká nás vánoční odpoledne, LVK v Herlíkovicích, velikonoční tvoření, škola v přírodě, projektové dny, jazykový pobyt v zahraničí, školní výlety, rozloučení s deváťáky a na závěr Zahradní slavnost.

 

 

V Kralupech nad Vltavou dne 25. srpna

Mgr. Martin Luksík

 
 
Pomůcky 2021 - 2022
 
Požadavky na pomůcky 9. třída (Velikost: 14.76 kB) 
 
 
 

Vážení rodiče,

 chtěli bychom vás seznámit s funkcí našeho Spolku rodičů ZŠ Václava Havla.

 Spolek se snaží spolupracovat se školou a podporovat jiv činnostech, které jsou nad rámec vzdělávacího programu školy. 

Z  vašich členských příspěvků přispíváme na dopravu ŠvP,  LV,  na stmelení  kolektivu na adaptační kurzu v 6. třídě,  na výlety tříd ve výši 50 Kč na žáka, na knižní odměny na konci školního roku, na knihy pro prvňáčky,  na odměny při olympiádách, startovné + dopravné při reprezentaci školy, vánoční a velikonoční dílny, na mikulášskou nadílku pro 1. stupeň, na  rozloučení s 9. ročníky  a další projekty po konzultaci s vedením školy: např. Malé maturity,  Edison, keramická pec, papírové ručníky ve třídách atd….

Tímto bychom chtěli oslovit rodiče, kteří by se rádi aktivně zapojili do činnosti spolku a tím pomohli škole v její nelehké práci.

Chybí nám zástupci v těchto třídách: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, ale vítáme kohokoliv, kdo by rád zasáhl do dění spolku.

Hledáme touto cestou také rodiče, kteří by vnesli do činnosti spolku nový svěží vítr plný elánu a nových nápadů, ale také rodiče, kteří by převzali vedení spolku, vzhledem k tomu, že nám v říjnu končí  volební  období

V případě, že se nenajdou rodiče, kteří nás nahradí ve vedení Spolku, Spolek ve školním roce 2021/2022 bude nucen ukončit svojí činnost.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu: spolekrodicu.zsvhavla@seznam.cz nebo facebooku:  Spolek rodičů školy V.Havla Kralupy nad Vltavou nebo se obraťte na svého třídního učitele.

Za spolek rodičů

 

Předsedkyně - Věra Zavoralová  

a

pokladník - Renata Točíková

 
 
Prohlídka základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou