Nahoru

Vybavení školy

 

Školní družina

Školní družina s kapacitou 145 míst se skládá z pěti moderně vybavených oddělení. Ke své činnosti využívá i areál školního hřiště s hracími prvky. O služby školní družiny je mezi rodiči velký zájem a kapacita je každoročně zcela naplněna.

 

 

Volnočasová učebna

Ze dvou nevyužívaných skladových místností vznikla v roce 2023 úplně nová volnočasová místnost, kterou využíváme i při výuce půlených hodin, dále také pro různé odpolední aktivity.

Celá rekonstrukce byla hrazena ze sponzorského daru pana Jindřicha Trpišovského. Na vybavení nábytkem se finančně spolupodílel Spolek rodičů při naší škole. Děkujeme

 

 

Dílny

I tuto místnost jsme při rekonstrukci zařídili tak, aby mohla být využívána nejen na polytechnickou výchovu, ale také pro výuku půlených hodin. Polytechnické vzdělávání má na naší škole tradici a je nedílnou součástí ŠVP.

 

 

 

Výtvarný ateliér

Vznikl opět rekonstrukcí nevyužívaných prostor v přízemí školy a práce s keramickou hlínou je mezi žáky velmi oblíbena. K základnímu vybavení patří keramická pec a brzy přibude i hrnčířský kruh. Ateliér slouží k výuce výtvarné výchovy a samozřejmě na půlené hodiny.

 

 

Počítačová učebna

Výuka informatiky u nás samozřejmě začíná již ve čtvrtém ročníku. Klasická počítačová učebna se nachází v budově školní družiny a jídelny. Aby nedocházelo ke kolizím při jejím využívání, máme v záloze i tzv. mobilní učebny informatiky. Jejich vybavení se skládá z dalších 30 kusů notebookků a 60 tabletů. To vše mohou žáci využívat při práci v hodinách Celá škola je pokryta kapacitně dostačující wifi sítí.

 

 

Knihovna

Svými rozměry nejmenší místnost, ale využitím určitě nezaostává za ostatními. Zvláště mezi žáky 1. stupně je školní knihovna velmi oblíbena. Pravidelně dokupujeme nové atraktivní tituly. Tady také probíhá výuka půlených hodin. Při 20 obsazených třídách tomu ani jinak být nemůže.

 

 

Odborné učebny

Učebny na výuku přírodopisu, fyziky, chemie a hudební výchovy jsou zároveň kmenovými učebnami některých tříd. I tak se snažíme je co nejvíce využívat právě pro výuku těchto předmětů. Není to však úplně jednoduché.

 

 

 

Nabídka pronájmů

Pro sportovce z Kralup a okolí nabízíme celoročně k pronájmu naše dvě tělocvičny a venkovní hřiště.

Menší plocha je využívána především gymnasty a tanečníky, velká tělocvična pak pro míčové hry. Součástí venkovního hřiště je i posilovna.

Během prázdnin je možné tělocvičny i hřiště využívat pro pořádání příměstských táborů.

Partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.